Nieuwe datum Referaat ‘Als eten niet gewoon meer is’

Helaas moeten we (opnieuw) mededelen dat dit referaat niet kan plaatsvinden.
Als gevolg van de RIVM-maatregelen zien wij onvoldoende kans er een
succesvolle avond van te maken. We streven er naar 8 oktober een volgend referaat te organiseren, maar zijn (uiteraard) afhankelijk van de maatregelen die van toepassing zijn. Over het thema van de avond hopen we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven.

Referaat Nieuw samengestelde gezinnen op 28 februari 2019

JeugdPartners Twente organiseert opnieuw een referaat. Dit keer met het thema:
De uitdagingen van veelkleurig samengestelde gezinnen!

Eén op de tien gezinnen is een stiefgezin, een samengesteld gezin. Van hen zegt 32 procent gelukkig te zijn en 41 procent ‘absoluut niet ‘ (NRC, 2016). Een succes maken van een samengesteld gezin is een behoorlijke opgave. Dat blijkt wel uit deze cijfers: 60 procent gaat wéér uit elkaar (Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier, 2016). Het aantal samengestelde gezinnen neemt naar verwachting nog verder toe.

Het is een zoektocht voor de gezinsleden zelf; hoe vorm te geven aan de nieuw samengestelde gezinnen. En voor de professionals die met hen samenwerken en hen zo goed mogelijk willen ondersteunen.

Tijdens het referaat wordt ingegaan op wat kenmerkend is voor samengestelde gezinnen. Experts en ervaringsdeskundigen komen aan het woord. Ook kun je de complexiteit en kracht van samengestelde gezinnen ervaren en krijg je kennis en tips die je kunt gebruiken in je werk.

Bekijk het programma hier

Jongeren in beweging krijgen

In mei 2017 hebben de leden van Jeugd Partners Twente drie pitches gekozen die vanuit Jeugdpartners Twente stimuleringsgelden ontvangen om hun idee verder inhoud, vorm en resultaat te geven. 

Jonge moeders aan de slag als ervaringsdeskundige
Eén van die pitches was van Kerstin Zenker, Ines Fortes en Purnima Gurung, jeugdhulpverleners bij Pro Jonge moeders en Jarabee. Kerstin: “De inzet van ervaringsdeskundigen kan veel opleveren. Je kunt van elkaar leren. Daar kwam het idee van de pitch, een reünie voor jonge moeders organiseren en een training voor (en inzet van) ervaringsdeskundigen ontwikkelen, vandaan.”  Continue reading “Jongeren in beweging krijgen”

Referaat Mediant ‘Focus op modus’ 13 februari

Focus op modus; veranderingen van modi tijdens de schemagerichte behandeling en modi gericht interveniëren
Het schemamodi-model wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de schemagerichte therapie van de afgelopen jaren. Schemamodi zijn gemoedstoestanden en worden zichtbaar in het contact met de ander. Young en collega’s hebben het schema-modi model ontwikkeld voor de doelgroep met complexe persoonlijkheidsproblematiek.
Continue reading “Referaat Mediant ‘Focus op modus’ 13 februari”

Referaat ‘Loverboy problematiek’ 28 september

Hoe gaan loverboys te werk zowel in real life en online (Sexting, grooming, sextortion). Dit roept veel vragen op zoals ‘Wie zijn de slachtoffers. Het kan elke jonge vrouw (en man) dit overkomen en hoe werkt dat dan in je brein? Wat zijn de verleidingen en wat zijn de risico’s voor elke jongere? Waar en op welke manier kunnen professionals hulp bieden en waar te vinden in regio Twente en wat doen zij dan (richting de slachtoffers en (mogelijke) daders)? Op deze vragen en meer wordt via een interactieve presentatie antwoord gegeven.

Continue reading “Referaat ‘Loverboy problematiek’ 28 september”

Referaat (on)mogelijkheden van vrijwilligers

 “Vrijwillige inzet en hulpverlening, een krachtige combinatie”

Als gevolg van decentralisaties zetten gemeenten meer en meer in op voorliggende voorzieningen. Lichte hulp waar het kan en zo mogelijk ter voorkoming van professionele hulpverlening. Vrijwillige inzet is een steeds meer gevonden en benutte vorm van ondersteuning. Continue reading “Referaat (on)mogelijkheden van vrijwilligers”

Innovatie stimulans Jeugdpartners Twente: Nu al 12 steunouders in Twente

In 2016 heeft Humanitas een bijdrage gekregen van Jeugd Partners Twente voor het opstarten van Steunouder Twente. In oktober was alles rond en ging Steunouder van start. We spraken met Silvia Zanden, coördinator Gezinsondersteuning, om te kijken hoe het is gegaan. Continue reading “Innovatie stimulans Jeugdpartners Twente: Nu al 12 steunouders in Twente”