Digitaal ontmoeten, leren en samenwerken


Jeugdkwartier verwelkomt 500e gebruiker

Recent verwelkomde het digitale kennis- en leerplatform Jeugdkwartier haar 500e gebruiker. Met zichtbaar plezier nam Arnolda Posthuma, job coach bij Aveleijn, de feestelijke taart in ontvangst: “Die ga ik morgen delen met  collega’s.”

Online contact steeds gewoner
In Jeugdpartners Twente delen 13 jeugdzorgorganisaties die mede zorgdragen dat de jeugd in Twente veilig kan opgroeien hun kennis tijdens gezamenlijke referaten en op het Jeugdkwartier. Het Jeugdkwartier is een online leer- en samenwerkingsomgeving. Echt iets van deze tijd, zo geeft ook Arnolda aan: “Alles wordt steeds digitaler. Appen met je cliënten is al heel gewoon. Zo’n online ontmoetingsplek is onder meer handig om andere professionals gemakkelijk terug te kunnen vinden die je op een gegeven moment ontmoet hebt. Je weet nooit wanneer je elkaar nodig kunt hebben.”

Kennis delen tijdens referaten
Arnolda bezocht het meest recente referaat van Jeugdpartners Twente ‘LVB en middelengebruik’. Sprekers Marion Kiewik en Marleen van Lier gingen tijdens deze bijeenkomst, waar zo’n 90 jeugdzorgprofessionals aanwezig waren, in op het signaleren van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Naast  feiten en fabels stonden vragen als ‘Welke rol heb je als professional; Hoe ga je om met onderlinge beïnvloedbaarheid; Wat kun je(preventief) doen?’ centraal. Op 22 juni organiseert Verslavingszorg Noord-Nederland een webinar over dit onderwerp, zie www.vnn.nl  Op www.jeugdpartnerstwente.nl staat het volledige aanbod van de referaten in 2017. Die worden sinds dit jaar steeds door twee leden van JPT samen georganiseerd.

Samenwerken
Inmiddels zijn er al verschillende kenniskringen gestart op het Jeugdkwartier. Zoals de kring Richtlijnen Jeugdhulp, de kring Autisme en de kring Complexe scheidingen. De leden ervan treffen elkaar daar online en delen nieuws, onderzoeken en andere relevante vakinformatie. De bestuursleden van Jeugdpartners Twente gebruiken het platform voor het delen (in plaats van mailen) van hun agenda en verslagen van de vergaderingen. Ook is er een eventagenda voor professionals waar interessante bijeenkomsten gedeeld worden.