Innovatie stimulans Jeugdpartners Twente: FACT Jeugd laat jongeren elkaar ontmoeten

In 2013 heeft Mediant samen met Ambiq en Jarabee FACT Jeugd Twente opgericht. In 2015 hebben zij een bijdrage ontvangen voor een project. Wij belden met Annabet Jongkind van Mediant om te vragen hoe het nu gaat.

Toen in 2015 Jeugdpartners Twente een bijdrage ter beschikking stelde voor vernieuwende bijdrages in de jeugdhulpverlening, kwam ervaringsdeskundige Lida Kortman met het volgende idee: ‘Activiteiten voor jongeren van FACT Jeugd’. Jongeren in deze doelgroep voelen zich vaak erg alleen en leven geïsoleerd. Ze zijn vaak angstig om contact te maken. Daarom wilde ze iets opzetten waar jongeren graag heen gaan.

Gewoon ontmoeten
“Momenten dat jongeren andere jongeren ontmoeten, is vaak in groepstherapie. Het gaat dan vaak alleen over de problemen die zij ervaren. Er was nog geen plek waar jongeren gewoon samen komen. Waarbij ze (weer) leren om sociaal contact te hebben. Tijdens de activiteiten staan jongeren in contact met elkaar zonder dat het over hun problemen hoeft te gaan. Het mag natuurlijk wel. Het is een veilige omgeving en alle jongeren bij een activiteit kampen zelf ook met problemen, dus veel is bespreekbaar en herkenbaar.  Het grote verschil is dat het niet hoeft, want het primaire doel is het sociale contact tussen de jongeren.”

Wekelijks activiteiten voor jongeren
“Voor deze jongeren hebben we afgelopen jaar wekelijks activiteiten georganiseerd. Zoals een wandeltocht, kerstbakjes maken, graffitiworkshop en een bootcamp. Het zijn kleinschalige activiteiten, vaak met een maximum van 5 of 10 deelnemers. We zijn vooral bezig geweest met het enthousiasmeren, activeren en betrekken van jongeren bij de activiteiten. Zo zijn er flyers gemaakt die meegegeven worden als een jongere in behandeling komt bij FACT Jeugd en wordt het in de gesprekken vaak aangereikt aan de
jongeren. En het resultaat mag er zijn, wekelijks zijn er activiteiten die deels georganiseerd zijn door de jongeren zelf.”

Dit jaar weer indienen
“Het indienen van een idee voor een vernieuwende bijdrage in de jeugdhulpverlening is zo goed bevallen, dat we dit jaar ook weer mee willen doen. Dit keer voor het ombouwen van een kantoorruimte voor een fysieke ontmoetingsplek voor jongeren. Fantastisch dat we samen de jeugdhulpverlening in Twente continu aan het verbeteren zijn.”

Het FACT Jeugdteam is er voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar met problemen op school, veel ruzie thuis of problemen op het werk, waarbij er soms sprake is van schulden of gebruik van veel alcohol of drugs. Meer weten over FACT Jeugd? Bekijk de website.