Innovatie stimulans Jeugdpartners Twente: Nu al 12 steunouders in Twente

In 2016 heeft Humanitas een bijdrage gekregen van Jeugd Partners Twente voor het opstarten van Steunouder Twente. In oktober was alles rond en ging Steunouder van start. We spraken met Silvia Zanden, coördinator Gezinsondersteuning, om te kijken hoe het is gegaan.

Toen vanuit Jeugd Partners Twente de vraag over Steunouder bij Humanitas werd neergelegd is er eerst gekeken of het aansluit bij de huidige methodieken en of het voorziet in een behoefte. “Dat was het geval”, vertelt Silvia Zanden, “we gingen peilen bij een aantal verwijzers of zij hier vraag naar hebben en voordat het officieel gestart was hadden we de eerste aanvragen voor steunouders al binnen.”

Wat er vooraf ging

“Allereerst zijn we in gesprek gegaan met Maria Wassink van Stichting Steunouder Nederland (SSON), zij hebben de methodiek ontwikkeld en ondersteunen organisaties die Steunouder willen uitvoeren. Ook hebben we intern verschillende overleggen gehad om te kijken of deze methodiek bij Humanitas past. Vervolgens hebben we een aantal  gesprekken gevoerd  en bijeenkomsten Steunouder in Utrecht bij SSON bijgewoond.

Steunouder wordt je niet zomaar

Silvia Zanden rijkt certificaat uit aan Steunouder
Silvia Zanden rijkt certificaat uit aan Steunouder

Alle vrijwilligers van Humanitas Gezinsondersteuning krijgen training. Wanneer een vrijwilliger dat afrond, wordt er gekeken of de vrijwilliger ook Steunouder wil en kan worden. Als dat het geval is krijgen ze nog een module Steunouder aangeboden. Gezinsondersteuning is vaak gericht op de ouders, terwijl een Steunouder zich in eerste instantie meer bezighoudt met de kinderen. Daarbij is het heel belangrijk om te weten welke positie je inneemt. Naast de training krijgen vrijwilligers begeleiding, worden er intervisies gehouden en zijn er per jaar twee themabijeenkomsten. Vaak zijn de vrijwilligers ook in zekere mate ervaringsdeskundig, hebben ze zelf kinderen of kennen soortgelijke problematiek. Dat is ook wel nodig, want dat stukje begrip is belangrijk.”

Mooie toegevoegde waarde
“Ouders zijn soms te moe om hun kinderen op te voeden zoals ze graag zouden willen en ook te moe   voor de inzet van hulpverlening. Een Steunouder ondersteunt de ouder een dagdeel in de week, door de zorg voor de kinderen op zich te nemen, waardoor  de ouder tot rust komt en meer energie krijgt om zo de zorg voor de kinderen weer zelf aan te kunnen. Vervolgens gaat een Steunouder gaat samen met de ouder  kijken naar wat de last zo zwaar maakt en hoe dit in de toekomst verholpen kan worden. Daarbij kijken ze ook of het eigen netwerk beter ingezet kan worden. Vaak is een Steunouder er voor maximaal een jaar. Wanneer het langer duurt wordt er gekeken of er andere hulp nodig is of dat de situatie is veranderd. Soms is een Steunouder genoeg, soms is het ook een opstapje naar andere hulpverlening. Op dit moment zijn er 12 steunouders en worden er 8 gezinnen geholpen in verschillende gemeentes in Twente.”

Meer weten over Steunouders? Lees het hier.