Zo word je lid

Alle organisaties die actief zijn op het gebied van het veilig opgroeien en opvoeden van de jeugd in Twente zijn van harte welkom om lid te worden van JPT.

Om lid te worden van Jeugdpartners Twente moet een organisatie:

  • Haar dienstverlening aantoonbaar richten op het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning
  • beschikken over een vestiging in de regio of voor een deel actief in regio Twente
  • optreden als contractpartij voor overheid en/of zorgverzekeraar
  • beschikken over voldoende kapitaalkracht
  • geen toezichthoudende functie uitoefenen

In de statuten en huishoudelijk reglement zijn voorwaarden verder beschreven. Deze zijn op te vragen bij de coördinator JPT.
Na ontvangst van de lidmaatschapsaanvraag  en een aantal stukken die deze ondersteunen

Heeft het bestuur een intakegesprek met de bevoegde vertegenwoordiger(s) van het aspirant-lid. Tijdens het intakegesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: de doelstelling, visie, netwerk van de coöperatie, de rechten en plichten van de leden, invloed en zeggenschap van de leden, de financiële afspraken en de geschiktheid van het aspirant-lid (op basis van toetredingsvoorwaarden).