Over JPT

Jeugdpartners Twente is een netwerkorganisatie van bijna 15 organisaties die actief zijn voor de jeugd in Twente. Jeugdpartners Twente draagt eraan bij dat de jeugd in Twente veilig en gezond kan opgroeien. We doen dat door te investeren in samenwerking, ontmoetingen en kennisdeling.

Wij organiseren referaten voor professionals op basis van een inhoudelijk (en/of actueel) thema. We hebben een digitaal platform waar professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en met elkaar samenwerken:  Jeugdkwartier. En we organiseren ontmoetingen met partners in het veld.

Onze speerpunten voor 2017 zijn:

  • Verbinden met lokale partners (wijk-/gebiedsteams)
  • Kennis delen met elkaar en lokale partners
  • Stimuleren van vernieuwing
  • Gezamenlijk leren/bijscholen