Historie

Het oorspronkelijke Preventie Platform Twente richtte zich op de doelgroep 0 – 100 jaar en organiseerde verschillende gezamenlijke projecten op het terrein van maatschappelijke participatie en gezondheidsbevordering voor jeugd, volwassenen en (inclusief) ouderen werden. In het najaar van 2011 heeft de stuurgroep CJG Twente het PPT verzocht een initiatief te ontplooien om  te kijken naar mogelijke uitwerkingen om als uitvoeringsorganisaties en gemeenten goede zorg voor de jeugd te realiseren. Hierbij werd Jeugdpartners Twente gezien als een kans vanwege het bundelen van krachten van haar partners zodat er een enorm potentieel aan kennis en ervaring kan worden benut om de zorg voor jeugd te verbeteren.

Daartoe werd PPT Jeugd in het leven geroepen. De  oorspronkelijke missie van PPT Jeugd is als volgt geformuleerd: “We versterken de zorg voor jeugd en de opvoed- en opgroeiondersteuning van de lokale CJG’s in Twente door het gezamenlijk organiseren van bovenlokale taken.  Zo dragen we bij aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Twente.”  De uitvoering van diensten zou plaatsvinden door enkele leden van het PPT Jeugd netwerk – per dienst wordt beoordeeld welke kennis en ervaring nodig is (huishoudelijk reglement als leidraad). PPT Jeugd fungeert hierbinnen dan als kleine en flexibele netwerkorganisatie als ‘makelaar’, die zorgt voor verbinding en binding. Niet als doel, maar als middel om betere zorg voor jeugd te realiseren. Een coöperatieve vereniging leek de meest geschikte structuur en rechtsvorm om de doelstellingen van PPT Jeugd te realiseren. Leden van PPT Jeugd geven een mandaat aan het bestuur PPT Jeugd, dat zorg draagt voor de instandhouding en een gezonde bedrijfsvoering van de coöperatie.

Vanaf 13 maart 2013 is Jeugdpartners Twente die formele coöperatieve vereniging. In de aanloop naar en na de transitie van de jeugdzorg , waarin gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, is de rol van JPT veranderd. In het kader van de Europese aanbesteding bleek er geen behoefte aan de rol van JPT als ‘makelaar’. Wel was er een duidelijke behoefte aan expertise en kennisdeling, zowel bij de aangesloten leden als bij andere partners in de regio Twente. Medio 2015 heeft Jeugdpartners Twente zich daarom geherpositioneerd om aan te sluiten bij de behoefte van de leden en de regio. Jeugdpartners Twente richt zich primair op het kennisdelen en ontmoeten van de professionals die actief zijn op gebied van het veilig opgroeien en opvoeden van de jeugd in Twente.