Missie / Visie

In kader van kennisdelen en ontmoeten initiëren de leden van JPT elk jaar:

  • referaten op basis van inhoudelijke en actuele thema’s
  • 2 ALV’en waarbij een inhoudelijk thema/discussie centraal staat
  • het Jeugdkwartier als digitale leer- en samenwerk-omgeving

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en komt ca. 6x per jaar bij elkaar. In het Jaarplan 2018 staan onder meer de missie en visie en de plannen voor 2018.

Concreet gaat JPT in 2018
  1. Continueren en versterken van de verbinding van Jeugdpartners Twente met het voorliggende veld en de zorgstructuren in de gemeenten.
  2. Verbreden van het netwerk met partners uit het primair, voortgezet, speciaal en hoger onderwijs.
  3. Verbreding en intensivering van het gebruik van het Jeugdkwartier voor zowel leden als niet-lid organisaties.
  4. Stimuleren van kennisdeling en ontmoeting.