Referaat Mediant ‘Focus op modus’ 13 februari

Focus op modus; veranderingen van modi tijdens de schemagerichte behandeling en modi gericht interveniëren
Het schemamodi-model wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de schemagerichte therapie van de afgelopen jaren. Schemamodi zijn gemoedstoestanden en worden zichtbaar in het contact met de ander. Young en collega’s hebben het schema-modi model ontwikkeld voor de doelgroep met complexe persoonlijkheidsproblematiek.

Focus op modus; veranderingen van modi tijdens de schemagerichte behandeling en modi gericht interveniëren

Het schemamodi-model wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de schemagerichte therapie van de afgelopen jaren. Schemamodi zijn gemoedstoestanden en worden zichtbaar in het contact met de ander. Young en collega’s hebben het schema-modi model ontwikkeld voor de doelgroep met complexe persoonlijkheidsproblematiek.

Binnen de klinische psychotherapie wordt deze doelgroep behandeld.

De behandeling staat echter onder druk. De laatste jaren worden landelijk het aantal bedden en de behandelduur van psychotherapeutische klinieken flink teruggedrongen.

Het is belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen om te objectiveren of de behandeling effectief is, of er samenhang is met schemamodi en welke rol de behandelduur heeft.

In het referaat willen we de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek uitgevoerd binnen de psychotherapeutische kliniek van Mediant, laten zien en zullen we spreken over de klinische implicaties daarvan. Tevens zullen we aandacht besteden aan de verschillende vormen van schematherapie binnen het centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en aan modi gerichte technieken. Daarna zal een ex-cliënt vertellen over haar ervaringen met modi gericht werken.

Vanaf 16u is de zaal open.

Aanmelden
https://www.mediant.nl/over-mediant/149-referaten-mediant