Referaat ‘Loverboy problematiek’ 28 september

Hoe gaan loverboys te werk zowel in real life en online (Sexting, grooming, sextortion). Dit roept veel vragen op zoals ‘Wie zijn de slachtoffers. Het kan elke jonge vrouw (en man) dit overkomen en hoe werkt dat dan in je brein? Wat zijn de verleidingen en wat zijn de risico’s voor elke jongere? Waar en op welke manier kunnen professionals hulp bieden en waar te vinden in regio Twente en wat doen zij dan (richting de slachtoffers en (mogelijke) daders)? Op deze vragen en meer wordt via een interactieve presentatie antwoord gegeven.


Programma 28 september
17:00 – 18:00 uur Ontvangst (soep/broodjes)
18:00 – 18:10 uur Opening en introductie sprekers (bestuur Jeugdpartners Twente)
18:10 – 20:15 uur Loverboy problematiek aan de hand van de thema’s:
Definities Strafrecht (kort), Signaleren, Profiel Loverboy, Werkwijze Loverboy, Werkwijze meldpunt Loverboyproblematiek. Naast kennisdeling is er gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.
20:15 – 20:30 uur Toelichting op Jeugdkwartier (Mariska Simon, platformcoach Jeugdpartners Twente)
20.30 uur Einde

Over de sprekers
– Angeline Zwiers 
is trainer en Mediacoach bij Ambiq en Preventiewerker Loverboyproblematiek. Angeline werkt dagelijks met meiden op gebied van seksualiteit en weerbaarheid. Zij geeft veel trainingen en voorlichting aan zowel jongeren als professionals (ook ondersteuning) op deze gebieden. Ook heeft zij deelgenomen aan expert-meetingen om input te leveren op o.a. de thematiek loverboys. Door het geven van trainingen op gebied van seksualiteit en weerbaarheid heeft zij veel praktijkvoorbeelden hoe meiden en ook jongens, slachtoffer of dader kunnen worden. Als mediacoach heeft zij veel praktijkervaring welke invloed (en waarom) media heeft op het gedrag van kinderen en jongeren en op welke manier wij, volwassenen hiermee om kunnen en moeten gaan.
– Marion Roerink is coördinator Meldpunt Loverboyproblematiek Twentetrainer, preventiewerker en wijkcoach team huiselijk geweld Wijkteams Enschede SMD. Marion is inmiddels 20 jaar werkzaam als maatschappelijk werker en heeft altijd gewerkt met complexe problematiek. Zij werkte lange tijd als casemanager multi-probleemgezinnen en is momenteel o.a. werkzaam binnen team huiselijk geweld dat zich bezig houdt met Tijdelijke Huisverboden, Code Rood zaken en Loverboyproblematiek. Dit betekent dat zij dagelijks werkt met meiden die in een ongezonde relatie zijn terecht gekomen, slachtoffer dreigen te worden van loverboys of slachtoffer zijn. Zij heeft goed zicht op wat risico’s zijn en hoe loverboys te werk gaan. Daarnaast is zij trainer en preventiewerker loverboyproblematiek. En coördinator van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente.

Locatie
(mogelijk wijzigt deze locatie op basis van aantal aanmeldingen)
Saxion, Hoofdlocatie ‘Ko Wierenga’ – Stadscampus
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede

Parkeren
http://saxion.nl/over/route/enschede/parkeren/

Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar: info@jeugdpartnerstwente.nl