Referaat (on)mogelijkheden van vrijwilligers

 “Vrijwillige inzet en hulpverlening, een krachtige combinatie”

Als gevolg van decentralisaties zetten gemeenten meer en meer in op voorliggende voorzieningen. Lichte hulp waar het kan en zo mogelijk ter voorkoming van professionele hulpverlening. Vrijwillige inzet is een steeds meer gevonden en benutte vorm van ondersteuning. Daarbij gaat het zeker niet alleen om preventie. Humanitas heeft – samen met een aantal collega-organisaties – de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de inzet van vrijwilligers naast hulpverlening. Ter versterking van het effect ervan en/of ter verkorting van de duur.

De combinatie van vrijwillige inzet naast hulpverlening blijkt in sommige situaties zeer effectief. Tijdens dit referaat zullen er praktijkvoorbeelden de revue passeren, randvoorwaarden besproken die deze combinatie tot een succes maken en ook onderzoeksresultaten worden gepresenteerd die dit onderbouwen.

Programma 20 juli
17.00 – 18.00 uur Ontvangst (soep/broodjes)
18.00 – 18.10 uur Opening en introductie sprekers (bestuur Jeugdpartners Twente)
18.10 – 20.15 uur Vrijwillige inzet en hulpverlening, een krachtige combinatie

Er komen hulpverleners aan het woord die ervaring hebben met de samenwerking met de vrijwilligersorganisatie Humanitas. Ook zal een vrijwilliger vertellen over haar ervaringen als vrijwilliger in complexe situaties. De coördinatoren die de vrijwilligers begeleiden zullen de randvoorwaarden van deze inzet en samenwerking met de professionele hulpverlening belichten. Hierbij is er ook aandacht voor een onderzoek dat door van Montfoort is gedaan naar deze hybride vorm van hulpverlening. Er is voldoende gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.

20.15 – 20.30 uur Toelichting op Jeugdkwartier (Mariska Simon, platformcoach Jeugdpartners Twente)
20.30 uur Einde

Opmerking locatie:
Mogelijk wijzigt de locatie op basis van aantal aanmeldingen.

Aanmelden
Aanmelden kan door bijgevoegd aanmeldformulier in te vullen en op te sturen aan:

Saxxion
T.a.v. Charlotte Bannink
Postbus 70.000
7500 KB Enschede
of mailen naar info@jeugdpartnerstwente.nl