Steunouders in Twente via Humanitas

Deze methodiek Steunouder is gericht op kinderen en ouders in kwetsbare situaties. Ouders kunnen de opvoeding en zorg voor hun kinderen in bepaalde situaties als een grote last ervaren. Als de zorg (tijdelijk) boven het hoofd groeit ontbreekt het de ouders vaak aan ruimte om te bedenken hoe het nu verder moet. Door de inzet van steunouders (goed getrainde vrijwilligers) worden deze ouders ontlast.

De vrijwilliger richt zich op de kinderen waarmee ouders ruimte krijgen om hun eigen situatie (eventueel met hulp) weer zo vorm te geven dat deze weer hanteerbaar en leefbaar wordt. Humanitas Twente is in 2015 benaderd door de Stichting Steunouder Nederland met de vraag in Twente de methodiek Steunouder uit te voeren.
De partners in JPT waren het erover eens dat deze methodiek een toegevoegde waarde in Twente zou hebben en dat Humanitas de meest aangewezen partij zou zijn om dit uit te voeren. De start van Steunouder in Twente is nu een feit. Humanitas heeft de methodiek Steunouders  opgenomen in haar “gereedschapskoffer Gezinsondersteuning”. Het is een mooie aanvulling op de bestaande methodieken Home-Start, Wel Thuis en Mammacafés. De coördinatoren zijn geschoold in de methodiek en de eerste vrijwilligers inmiddels ook. De eerste vragen van gezinnen zijn ook binnen, dus we zijn begonnen. De coördinatie is in handen van Silvia Zander, coördinator Gezinsondersteuning. Zij is te bereiken via s.zander@humanitas.nl of telefoonnummer 074-2567455 van Humanitas Twente.

De Twentse gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Borne, Losser, Twenterand, Borne en Haaksbergen financieren Steunouder als onderdeel van het totaalpakket van Humanitas Gezinsondersteuning.